Kezdőlap / Tudomány / A gondolkodás valósága

A gondolkodás valósága

A gondolkodás nem pusztán a valóság visszatükrözésének fogalmak, hipotézisek, elméletek alakjában megvalósuló, teoretikus formája: gyakorlati feladatokat is állandóan megoldunk a gondolkodás segítségével. Már magában a gondolkodásban benne foglaltatik egy gyakorlati mozzanat, amennyiben az általánost mint az egyes dolgok életének törvényét fejezi ki. Márpedig a gyakorlatilag orientált gondolkodás éppenséggel nem más, mint az általános alkalmazása az egyedi eseményekre. A gyakorlati cselekvések eszmei aspektusát egyidejűleg gondolati műveletek alkotják, amennyiben a valóság átalakítása és céljának megvalósítása során az ember az objektív feltételekhez alkalmazkodik. A gondolkodás filo- és ontogenetikailag elsődleges formája maga a gondolkodás realizációjaként fellépő gyakorlati tevékenység.
A rejtett, lényegi kapcsolatoknak a gondolkodás segítségével történő feltárása szükségszerűen túlvezet az érzéki bizonyosság határain. A valóságos világban van olyan tartalom, amelyet nem lehet szemléletesen elképzelni, s amely adekvátan csak fogalmi formában tudatosítható. A fogalmi gondolkodás tehát nemcsak sajátos formával (fogalom, ítélet, következtetés, hipotézis, elmélet), hanem egyszersmind sajátos tartalommal is rendelkezik. Mégpedig formája elszakíthatatlanul kapcsolódik tartalmához.
A gondolkodáson nyugszik a tervezésfunkciója. A gondolkodás eléri azt a szintet, amelyen lehetségessé válik a gyakorlatot megelőző és a cselekvés irányítását szolgáló elmélet.
A különböző műveletekben megvalósuló gondolkodás függ a tudat és a tevékenység egész struktúrájától.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás