Kezdőlap / Pénzügy / Gazdaság / Bérleti szerződés

Bérleti szerződés

A bérleti szerződést a Polgári törvénykönyv a használati kötelmek közé sorolja, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy e szerződés esetében a használat jogának átengedéséről van szó.
A bérleti szerződés a használati kötelmek alaptípusa. A dolog feletti rendelkezés nem szűnik meg a tulajdonos számára a szerződés fennállta alatt sem.
A jogviszonyban bérlő és bérbeadó vesz részt, ingó valamint ingatlan bérbeadásáról ill. bérbevételéről lehet szó.
A bérbeadó köteles a dolog használatának jogát a bérlő számára átengedni, valamint a dolgot birtokba adni. Szintén a bérbeadót terheli az a kötelezettség, hogy helytálljon azért, hogy a dolog, például lakásbérlet esetében a lakás, használatra alkalmas állapotban kerüljön a bérlő birtokába. A birtokba adást követően felmerült pótlási vagy javítási költségek azonban már a bérlőt terhelik, aki köteles a bérlet lejártakor a dolgot olyan állapotban visszaszolgáltatni a bérbeadónak, ahogyan ő azt megkapta. Amennyiben valami kár keletkezik a dologban és erről a bérlő nem tájékoztatja időben a bérbeadót, így ő felelős a mulasztásából eredő további károkért.
A bérbeadó jogosult időnként ellenőrizni a bérlet tárgyát, például bejárása lehet időnként az általa bérbe adott ingatlanba. Természetesen ez a szükséges mértéket nem haladhatja meg és nem zavarhatja a bérlőt a mindennapi életében.
A bérlő a szerződésben meghatározott ellenértéket, a megszabott határidőig köteles megfizetni és szükség esetén köteles együttműködni a bérbeadóval az ingatlan állagának megőrzése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Felelősséggel tartozik mindazokért a sérülésekért és károkért, melyeket az ingatlan nem megfelelő használata során okozott.
Amennyiben ilyen magatartása a bérbeadó tudomására jut, annak joga van azonnali hatállyal felmondani a bérleti szerződést.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Világgazdaság

A Világgazdaság (vg) című időszaki kiadvány gazdasági, üzleti hírmagazin, mely napi rendszerességgel jelenik meg. Magyarország …

Leave a Reply