Kezdőlap / Építőipar

Építőipar

A geotermikus energia rövid ismertetője

A geotermikus energia nem más, mint a föld hője. A föld hőjét a földkéreg különböző rétegei vezetik a magma belsejéből a felszín felé. A kőzetek milyensége és a rétegek vastagsága befolyásolja a föld hőjének felszínre jutását. Magyarország igen szerencsés helyzetben van, ritka jó tulajdonságokkal rendelkezik. Mivel a Kárpát-medence talaja üledékes, …

Érdekel a cikk folytatása? »

Vízenergia

A víz energiáját már sokszor hasznosították, már réges-régen a történelmi időkben is. A víz különböző képződményeit villamos energiává lehet alakítani. Az energia növelése érdekében a vizeket duzzasztják, vagy tárolják, és a vízerőtelepen turbinákra ejtik, amelyekben generátor található, így villamos áramot tud termelni. Az egyik legfontosabb alternatív energia forrás. Az Ókorban …

Érdekel a cikk folytatása? »

Napenergia

A napenergia szinte mindennap az alapja, nélküle nem lenne élet a földön. Bőséges energia, ami bármilyen mennyiségben, bármeddig felhasználható. A jövő energiája. A Nap sugárzó földet érő teljesítménye több ezerszerese az emberiség jelenlegi energiaszükségletének. Évente annyi napenergia érkezik a Napból a Földre, amennyi 60 milliárd tonna kőolaj elégetéséhez szükséges. Ennek …

Érdekel a cikk folytatása? »

Napkollektor

Néhány évtizeddel ezelőtt, ha külföldre utaztunk, bizonyos házak tetején több-kevesebb “sötét tükröt” láttunk csillogni. Nem tudtuk, mi is az. Később megtudtuk, hogy napkollektornak hívják, ami a nap melegét energiává alakítva biztosítja a ház áramellátását. Milyen butaság, gondoltuk. …ja, persze, hát nekik van elég pénzük, ők megtehetik. Telt múlt az idő, …

Érdekel a cikk folytatása? »

Szőlővenyigéből energia

A vörösboráról híres Villányban egy mintaprogram kidolgozása kezdődött el a közelmúltban, mely egy megújuló energia előállítására és hasznosítására irányul. Szőlővenyige feldolgozására alkalmas brikettgyár felépítése szerepel az önkormányzat terveiben. Ehhez pályázati támogatásra számítanak, illetve a többi szőlőtermelő falu aktív szerepvállalására. Villányban és az ugyancsak szőlőtermesztéssel, bortermeléssel foglalkozó környező településeken képződő melléktermék, …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az “újragondolt” Föld

Az élőlények energiát használnak – elsődlegesen az életben maradáshoz, másodlagosan az egyre kényelmesebb életben maradáshoz. Persze az egyre kényelmesebb életben maradáshoz szükséges energiakiaknázás az ember privilégiuma. A növények, állatok alkalmazkodnak a természet adta energiaforrások változásaihoz. Az ember már régóta felülírja a természetet. Van, ami korlátlanul van, ami korlátozott mennyiségben található …

Érdekel a cikk folytatása? »

Vízenergia

A föld jelentős részét víz borítja. Az élet nélkülözhetetlen alkotó eleme. Mindig megújuló alternatív energia forrás. A víz évezredeken keresztül alakította építő romboló hatásával a föld felületét folyamatosan átformálva azt. Már az ókorban is felfedezték, hogy a vizet munkára lehet fogni és az hasznot hozhat. Eleinte a víz munkáját főként …

Érdekel a cikk folytatása? »

Energia: megújulunk?

Korunk egyik legmeghatározóbb globális aggálya – és egyben közhelye -, hogy mi lesz velünk, ha kiapadnak Földünk kőolaj-, kőszén- és földgázkészletei. Merthogy igencsak feszegetjük bolygónk lehetőségeinek határait: széntartalékaink körülbelül 170, míg kőolajunk mindössze 20-40 évig elegendő, ha nem csökkentjük a kitermelést. Energiára pedig szükségünk van, megfelelő alternatívánk viszont egyelőre nincs, …

Érdekel a cikk folytatása? »

A biomassza

A biomassza növények, termés, melléktermékek, növényi és állati hulladékok összessége, melyek energetikailag hasznosíthatóak. A biomasszákkal fosszilis energiahordozók válthatók ki. Használatával a bányászott energiahordozók megtakaríthatóak, melyek felhasználásának elkerülésével csökkenthetjük a levegő szennyezettségét, megakadályozhatjuk a globális felmelegedést. Megújuló energiaforrás, mivel minden évben újratermelődik. Három féle módon használhatjuk fel: eltüzelhetjük, elgázosíthatjuk, vagy üzemanyagként …

Érdekel a cikk folytatása? »

Napenergia

A napenergia: A Napban lejátszódó mag fúziós folyamat során keletkező energiát jelenti. Ennek az energiának egy része szétsugárzódik a Nap köré. A Föld Naptól való távolságának megfelelően merőleges síkba terjed az iránya. A Napenergia sugárzó fény és hő, melyet az emberek hasznosítottak már ősidők óta számos fejlődő technikával. A napsugárzás …

Érdekel a cikk folytatása? »