Kezdőlap / Társadalom / Kapcsolatok (page 5)

Kapcsolatok

Alarc, szerep – és ami mögötte van

Ahhoz, hogy le tudjuk tenni az álarcot, tisztában kell lennünk mibenlétével és mechanizmusával. Régen a színészek szerepeikhez különböző maszkokat, álarcokat viseltek, ez fejezte ki a megjelenítendő figura lényegét, karakterét. Amikor a színész felvette a maszkot, mintha a valódi figura bőrébe bújt volna bele, s a nézők is rögtön tudták, kiről …

Érdekel a cikk folytatása? »

Személyiségfejlődés

Az egész személyiségfejlődés úgy is felfogható, mint állandó szereptanulás. Gyermekkorunkban először az alapvető életkori és nemi, majd családi szerepeinket kezdjük tanulni; később újabb és újabb szerepekkel bővül a repertoárunk. A világban való eligazodáshoz, s ahhoz, hogy megtaláljuk helyünket az életben, nélkülözhetetlenek a szerepek, ezért jó, ha minél több szerepben mozgunk …

Érdekel a cikk folytatása? »

Társkereső szolgálat

A reneszánsz idején a szerelem zavaró tényező vagy veszélyforrás a házasság számára. Későbbi közfelfogás szerint a szerelem nem rossz dolog, de csak a házasság megszentelt keretében. A következő lépés ennek megfordítása volt: csakis a szerelem szentesítheti a házasságot. Napjainkban pedig az válik közfelfogássá, hogy a szerelem bármilyen nemi kapcsolatot szentesíthet: …

Érdekel a cikk folytatása? »

Bagoly mondja verébnek… A féltékenységről – másképpen

Jobbnál jobb cikkek és tanulmányok foglalkoznak az emberi féltékenység természetével. Bármelyiket olvassuk, sok igazságot fedezhetünk föl bennük. De most nézzük a féltékenységet a másik oldalról! Nem annyira a tudományos vizsgálatok, mint inkább a mindennapi életben megszerezhető tapasztalatok igazolják (csak a szociológiai és pszichológiai statisztikák ezekkel nemigen foglalkoznak), hogy a féltékeny …

Érdekel a cikk folytatása? »

Honnan ered a prostitúció?

Az osztálytársadalmak íratlan szabálya volt, hogy a feleség csak azonos vagy magasabb társadalmi osztályba, rétegbe tartozhat. A kölcsönös, személyes vonzalom mellékes vagy tizedrangú tényező ; a házasság létrejöttét a két érdekelt család megegyezése dönti el. A megegyezést rendszerint hosszas alkudozás előzi meg. A cserére kerülő értékek gyűjtőfogalma a nászajándék, melynek …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az ősember életmódja és társas élete

Az emberré válás mai ismereteink szerint már évmilliókkal ezelőtt elkezdődött. A kutatók szerint volt egy hosszú időszak, amikor az éghajlat nagy területeken szárazzá vált, kipusztultak az erdők. így ősünknek fel kellett adnia fán lakó életmódját, s védelméről és táplálékáról is másként kellett gondoskodnia. A füves pusztákon gyűjtögetésből nem lehetett megélni; …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az ókori kapcsolatok

Az első emberpár megalkotásáról és házasságáról szóló bibliai történet a házasság isteni eredetén és változhatatlanságán kívül a nő másodrendűségének gondolatát is igyekszik a hívők fejébe plántálni. De ez most mellékes. A fő kérdés az, hogy csakugyan volt-e házasság minden történelmi korban, és olyan volt-e, amilyennek ma ismerjük. Ha csak a …

Érdekel a cikk folytatása? »

Kapcsolatokat mentő szeretetnyelvek

Jól tudjuk, a nem egy nyelvet beszélő emberek nem értik meg egymást, ahogyan az emberi kapcsolatok is folyamatosan zátonyra futnak, ha mindenki „más nyelvet” beszél. Most nem feltétlenül a szavakba foglalt „beszédre” kell gondolni, hanem a gesztusokra, tettekre egyéb megnyilvánulásokra. Néha egy ki nem mondott szó, mondat, máskor egy elmaradt …

Érdekel a cikk folytatása? »

Vezethetnek-e elidegenedéshez gazdasági vagy szociális tényezők?

A szegénység, a rasszista előítéletek, a kulturális elszigeteltség – mindegyik vezethet elidegenedéshez. A szegénynegyedekben, a nyomortanyákon, de még a lakótelepeken is gyakran fellelhető a reménytelenség érzése. Sokan ezekkel a körülményekkel magyarázzák a nagy számban előforduló bűncselekményeket, a családon belüli erőszakol és az önpusztító magatartásformákat (alkoholizmus, kábítószer-élvezet, öngyilkosság). Az elidegenedettség egyik, …

Érdekel a cikk folytatása? »