Kezdőlap / Társadalom / Vallás (page 10)

Vallás

A misztériumiskolák tudományi ágai

A misztériumiskolákban nemcsak sokféle művészeti ágat tanítottak, hanem különböző tudományokat is, mindenekelőtt földrajzot, csillagászatot, kémiát, élettant, geológiát, meteorológiát és zenét is, valamint az építészet művészetét, amelynek halhatatlan emlékei többek között a görög templomok. A misztériumokban azt tanították, hogy a tudományokat az okaik, és nem a hatásuk szempontjából kell megérteni. A …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Kis Misztériumok

A Kis Misztériumokba való beavatás tulajdonképpen az előkészületet jelenti a nagyobb misztériumokhoz, és tartalmazza a megtisztulás és az iskolázás különböző lépcsőfokait, mint az intellektuális és a spirituális érzékelés gyakorlását. A hét lehetséges lépcsőfok közül az első három tartozik az előkészítő iskolázáshoz. A negyedik lépcsőfok, a negyedik beavatás döntő fontosságú fordulópontot …

Érdekel a cikk folytatása? »

A régi misztériumiskolák

„Jelzőtűzhöz hasonlóan – egy egész országnak átadva az intelligenciát – bölcs emberek hosszú sorát látjuk, akik a történelem kezdetei óta egészen napjainkig közvetítik a bölcsesség szavait.” (Ízisz fátyla lehull) A régi időkben minden nagy templom, minden nagy világvallás rendelkezett saját vagy titkos misztériumiskolákkal, amelyekről a közvélemény nem tudott. Sok nagy …

Érdekel a cikk folytatása? »

A titkos “senzar” nyelv

A nagy matematikusok és kabbalisták röviddel ezelőtti felfedezései kétségkívül bebizonyítják, hogy minden valláselmélet, a legrégebbiektől egészen a legújabbakig, nemcsak közös forrásból fakad, hanem egy közös, egyetemes ezoterikus vagy misztérium-nyelvből származik a nagy archaikus rendszer, amelyet az emberiség előtörténetétől kezdve a szent bölcsességek tudományának tekintettek, amely jelen van, és felfedezhető minden …

Érdekel a cikk folytatása? »

Ember, ismerd meg önmagad!

A felismerése annak, hogy az ember a világegyetem gyermeke, és ez a világegyetem az otthona; hogy a csillagokkal teli égi térben ugyanannyira otthon vagyunk, mint itt, a Föld nevű bolygónkon. A nagy bölcsek és látók azt tanították, hogy az ember képes szféráról szférára, síkról síkra, naprendszerről naprendszerre vándorolni, miközben az …

Érdekel a cikk folytatása? »

A római vallás

Kr. e. 753 – Kr. u. 476 A római vallás kezdetben Róma városa lakóinak, később pedig a teljes Római Birodalom népességének a vallása volt. A „religio” (= vallás) szó a rómaiaktól származik, és ahogy Ciceró megfogalmazta: A vallás olyan dolog, amit semmiféle körülmények között sem szabad elhanyagolni, és rendkívül pontosan …

Érdekel a cikk folytatása? »

A görög vallás

Kr. e. 1850 – Kr. u. 529 A görög vallás a görögök előtti lakosság és a bevándorolt görög törzsek vallásának az összeolvadásából jött létre. Az első görög törzsek Kr. e. 1850 és 1600 között különböző északi területekről érkeznek Hellász földjére, és hatalmas, erős királyi várakat építenek. Kr. e. 1200-ra elfoglalják …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az iszlám: Mohamed prófétai prédikációi

Alapító: Mohamed Mekkában, Kr. u. 570-632 Mohamed 35 évesen ébredt tudatára a prófétai feladatainak. Prófétai prédikációi az általa folyamatosan érzékelt isteni kinyilatkoztatásokon alapulnak. Mohamed a világvégéről prédikál, és bűnbánatra, jótékonyságra szólít fel. Első híveit Mekka elővárosának szegényei és rabszolgái között találja meg. A hatalmasok azonban félnek Mohamed befolyásától, és elutasítják. …

Érdekel a cikk folytatása? »

A reinkarnáció

A régi bölcsességek fontos részét képezték a reinkarnáció és a karma tanai. Nem volt ez másként a Római Birodalomban sem, amely akkoriban magába foglalta lényegében az egész civilizált európai világot, a keleti rész kivételével. A Római Birodalomhoz tartozott lényegében egész Kis-Ázsia, Egyiptom, Itália, Görögország, Gallia, Spanyolország, Germánia egyes részei, Nagy …

Érdekel a cikk folytatása? »

A testamentumok

Az Ótestamentum régi zsidó írások gyűjteménye, amelyeket a bibliamagyarázó Ezra gyűjtött össze, miután a zsidók visszatértek a babiloni fogságból. Ezra összegyűjtött valamennyi fellelhető régi iratot, és így kialakította a zsidó kánont. Több kihagyás és változtatás után ebből a forrásból állították össze végül a keresztény Ótestamentumot. Az Ótestamentum ezért az allegorikus …

Érdekel a cikk folytatása? »