Kezdőlap / Tag Archives: tolerANCIA (page 5)

Tag Archives: tolerANCIA

A külső partner

Az elhidegülés vagy házasságfelbomlás veszélye, mint láthatjuk a valóságban, jóval kisebb a korszerű házasságban. A veszélyek tovább csökkenthetők, ha figyelembe vesszük az alábbiakat: 1. Ne a szabad kapcsolatlétesítés kipróbálásával kezdjük a házasság korszerűsítését! Igazi egyenrangúság, lelki önállóság és reális igények nélkül a szabad kapcsolatlétesítés túl nagy kockázatot jelent a házasságra, …

Érdekel a cikk folytatása? »

A szabad kapcsolatlétesítés előnyei és veszélyei

A szabadon létesített külső kapcsolatok legfőbb előnye, hogy elősegíthetik a házastársak személyiségfejlődését, egyéni képességeik teljesebb kibontakozását, ami nem marad elszigetelt élmény, hanem fejlesztően hat a másikra és gazdagítja a kapcsolatot. Egy másik előny, hogy a külső kapcsolat révén mintegy új szemmel láthatjuk saját problémáinkat, s a házastársunk megértéséhez is közelebb …

Érdekel a cikk folytatása? »

A „külső kapcsolatok” iránti igény

A hagyományos házasság szerepelőírásai és a romantikus szerelemfelfogás szerint egy jó (szerelmi) házasság minden igényünket kielégíti, ezért nincs és nem is lehet szükségünk másra. Ha mégis kiderül, hogy a házastárs mellett valamilyen hiányérzetünk marad, akkor az a házasság nem jó, akkor el kell válni és új házasságot kötni. Tehát: vagy …

Érdekel a cikk folytatása? »

Monogámia

A házastársi kapcsolat szexuális eltompulása nem feltétlenül végleges. Ha előítéletek nélkül, felvilágosult módon kezelik a kérdést, lehet találni megoldást, éspedig a kizárólagosság elvének feladásával. Számos példa tanúsítja azt is, hogy az önmagunktól vagy a házastárstól kikényszerített hűség idővel károsíthatja a szexuális kapcsolatot. Az egészséges megoldás előfeltétele, hogy a másokra irányuló …

Érdekel a cikk folytatása? »

Szexuális kizárólagosság?

A hagyományos, patriarchális monogámia kötelezően előírta a házastársaknak, hogy kizárólag egymással élhetnek nemi életet, bár ez, mint láttuk, csak a feleség számára volt igazán kötelező. A romantikus szerelemfelfogás csak annyi változást hozott, hogy igyekezett mindkét fél számára kötelezővé tenni a szexuális kizárólagosságot. Amíg a túlfűtött, romantikus szerelem mindkét embert sajátos …

Érdekel a cikk folytatása? »

A szeretetképesség

A romantikus szerelemfelfogás egyik fő jellemzője az a – Freud által is támogatott – nézet, hogy egyszerre csak egy valakit szerethetünk igazán, mert a szeretetképességünk korlátozott: minél több szeretetet adunk valakinek, annál kevesebb jut másnak. Ha ez csakugyan így lenne, akkor a féltékenységet érthetőnek és indokoltnak kellene tartanunk, hiszen a …

Érdekel a cikk folytatása? »

A féltékenység vagy bizalom

A teljes bizalom teljes megbízhatóságot, maximális őszinteséget feltételez. Nem véletlen, hogy a vizsgálataim során megkérdezett fiatalok abszolút többsége a megbízhatóságot, őszinteséget tartotta az „lgazi”, az ideális partner legfontosabb tulajdonságának. Igaz, az összefüggés visszafelé is érvényes: a teljes őszinteséghez teljes bizalomra van szükség mindkét részről. A különböző feltételekhez kötött, korlátozott bizalom …

Érdekel a cikk folytatása? »

Féltékenységtől gyötrődve

Az igények, a szerepelőírások nem egyeznek a valósággal, a tényleges magatartással, ott feszültség keletkezik, éspedig annál erősebb, minél nagyobb az eltérés. Megoldást csak az jelenthet, ha összhangba hozzuk a kettőt, megfelelően módosítva vagy az igényeket vagy a magatartást. Az irreális igények azonban rendszerint merevek, a magatartáson is nehéz változtatni. Ilyen …

Érdekel a cikk folytatása? »

A bizalom fokozatai

A féltékenység szöges ellentéte a bizalomnak. Aki féltékeny, az teljesen bizalmatlan és gyanakvó, mindenben csalást, árulást, fenyegető veszélyeket szimatol. Ha egy férj vagy feleség kijelenti a házastársáról, hogy csak addig bízik benne, amíg a szeme előtt van, ez gyakorlatilag „nulla fokú” bizalmat jelent. Sajnos, a házasságok elég jelentős hányada áll …

Érdekel a cikk folytatása? »

Mi a gyökere a féltékenység elterjedésének a mai civilizált társadalmakban?

Pontos, tudományos elemzés hiányában csak a két leglényegesebbnek látszót emelem ki. Ezek: a tulajdonosi szemlélet és egy sajátos személyiségzavar. Az előbbi nyilvánvalóan összefügg a magántulajdonnal, illetve a mi társadalmunkban a kispolgárisággal, amely a szerzésre, birtoklásra irányuló beállítottságot a házastársra is kiterjeszti, sőt féltékenyen őrzött tulajdonná teszi. Az utóbbinak fő tünetei …

Érdekel a cikk folytatása? »