Kezdőlap / Tag Archives: tolerANCIA (page 5)

Tag Archives: tolerANCIA

A hűség mai fogalma

A hűség hagyományos felfogása, amely a zárt házasság tipikus jellemzője volt, napjainkra tarthatatlanná vált. Egy olyan norma, amelyet az érintettek többsége rendszeresen megsért, teljesen elveszti hatékonyságát; a hűség, mint kizárólagosság, valójában sohasem funkcionált jól, mivel mesterkélt volt. A hűség fogalmát ezért felül kell vizsgálnunk, át kell értelmeznünk, reális, az egyéni …

Érdekel a cikk folytatása? »

A hűség tartalma

A korszerű házasság nemhogy nem zárja ki a hűséget, hanem épp ellenkezőleg, teljesebb, mélyebb, igazi megvalósuláshoz segíti. Mert mi tulajdonképpen a házastársi hűség lényege, alapkritériuma? Az, hogy nem létesítünk tényleges szexuális kapcsolatot mással? És aki csak megkíván szexuálisan egy-harmadikat, vagy beleszeret, de nem fekszik le vele, az nem hűtlen? S …

Érdekel a cikk folytatása? »

A külső partner

Az elhidegülés vagy házasságfelbomlás veszélye, mint láthatjuk a valóságban, jóval kisebb a korszerű házasságban. A veszélyek tovább csökkenthetők, ha figyelembe vesszük az alábbiakat: 1. Ne a szabad kapcsolatlétesítés kipróbálásával kezdjük a házasság korszerűsítését! Igazi egyenrangúság, lelki önállóság és reális igények nélkül a szabad kapcsolatlétesítés túl nagy kockázatot jelent a házasságra, …

Érdekel a cikk folytatása? »

A szabad kapcsolatlétesítés előnyei és veszélyei

A szabadon létesített külső kapcsolatok legfőbb előnye, hogy elősegíthetik a házastársak személyiségfejlődését, egyéni képességeik teljesebb kibontakozását, ami nem marad elszigetelt élmény, hanem fejlesztően hat a másikra és gazdagítja a kapcsolatot. Egy másik előny, hogy a külső kapcsolat révén mintegy új szemmel láthatjuk saját problémáinkat, s a házastársunk megértéséhez is közelebb …

Érdekel a cikk folytatása? »

A „külső kapcsolatok” iránti igény

A hagyományos házasság szerepelőírásai és a romantikus szerelemfelfogás szerint egy jó (szerelmi) házasság minden igényünket kielégíti, ezért nincs és nem is lehet szükségünk másra. Ha mégis kiderül, hogy a házastárs mellett valamilyen hiányérzetünk marad, akkor az a házasság nem jó, akkor el kell válni és új házasságot kötni. Tehát: vagy …

Érdekel a cikk folytatása? »

Monogámia

A házastársi kapcsolat szexuális eltompulása nem feltétlenül végleges. Ha előítéletek nélkül, felvilágosult módon kezelik a kérdést, lehet találni megoldást, éspedig a kizárólagosság elvének feladásával. Számos példa tanúsítja azt is, hogy az önmagunktól vagy a házastárstól kikényszerített hűség idővel károsíthatja a szexuális kapcsolatot. Az egészséges megoldás előfeltétele, hogy a másokra irányuló …

Érdekel a cikk folytatása? »

Szexuális kizárólagosság?

A hagyományos, patriarchális monogámia kötelezően előírta a házastársaknak, hogy kizárólag egymással élhetnek nemi életet, bár ez, mint láttuk, csak a feleség számára volt igazán kötelező. A romantikus szerelemfelfogás csak annyi változást hozott, hogy igyekezett mindkét fél számára kötelezővé tenni a szexuális kizárólagosságot. Amíg a túlfűtött, romantikus szerelem mindkét embert sajátos …

Érdekel a cikk folytatása? »

A szeretetképesség

A romantikus szerelemfelfogás egyik fő jellemzője az a – Freud által is támogatott – nézet, hogy egyszerre csak egy valakit szerethetünk igazán, mert a szeretetképességünk korlátozott: minél több szeretetet adunk valakinek, annál kevesebb jut másnak. Ha ez csakugyan így lenne, akkor a féltékenységet érthetőnek és indokoltnak kellene tartanunk, hiszen a …

Érdekel a cikk folytatása? »

A féltékenység vagy bizalom

A teljes bizalom teljes megbízhatóságot, maximális őszinteséget feltételez. Nem véletlen, hogy a vizsgálataim során megkérdezett fiatalok abszolút többsége a megbízhatóságot, őszinteséget tartotta az „lgazi”, az ideális partner legfontosabb tulajdonságának. Igaz, az összefüggés visszafelé is érvényes: a teljes őszinteséghez teljes bizalomra van szükség mindkét részről. A különböző feltételekhez kötött, korlátozott bizalom …

Érdekel a cikk folytatása? »

Féltékenységtől gyötrődve

Az igények, a szerepelőírások nem egyeznek a valósággal, a tényleges magatartással, ott feszültség keletkezik, éspedig annál erősebb, minél nagyobb az eltérés. Megoldást csak az jelenthet, ha összhangba hozzuk a kettőt, megfelelően módosítva vagy az igényeket vagy a magatartást. Az irreális igények azonban rendszerint merevek, a magatartáson is nehéz változtatni. Ilyen …

Érdekel a cikk folytatása? »