Kezdőlap / Tag Archives: tolerANCIA (page 19)

Tag Archives: tolerANCIA

Házasság a középkorban

A kereszténység államvallássá válása egyszersmind a patriarchális monogámia elvének győzelmét jelentette: a házasság egy férfi és egy nő közötti, felbonthatatlan életközösség lett, amelyben a férfi az úr, akinek a feleség örök hűséggel és engedelmességgel tartozik. A férj ezzel szemben látogathatta a minden középkori városban megtalálható bordélyházakat, vagy ha elég gazdag …

Érdekel a cikk folytatása? »

A görögök házassága

A törzsi közösségek bomlása során ezekben a társadalmakban is kialakult a patriarchátus; a keleti népekhez képest azzal a különbséggel, hogy a legális többnejűség itt nem kapott szerepet. Az ágyasok és rabszolgák természetesen az ógörögöknél és rómaiaknál is megtalálhatók, de ezek sohasem emelkedhettek a feleség rangjára. (Ugyanígy a férfi rabszolgák sem …

Érdekel a cikk folytatása? »

Házasság az ókori Kínában

A régi kínai jog szerint közrendű ember két nővért vehetett feleségül; egy főtiszt két nővért+egy sógornőjüket; egy nagyúrnak 9 felesége lehetett, az uralkodónak pedig 36. „Főfelesége” azonban mindenkinek csak egy volt, ő volt az „igazi” feleség. (Vannak, akik a régi kínaiakat ezért monogámnak tartják.) A párválasztás egyik fő szabálya az …

Érdekel a cikk folytatása? »

A magántulajdon és a patriarchális házasságformák

Az ősközösségi társadalomban a nő- mint láttuk – többé-kevésbé egyenrangú társa volt a férfinak. Bár a férfi erősebb volt, s ez rányomta bélyegét a kapcsolatra, helyenként mégis előfordult, hogy a nő akarata volt a döntő. Az ős nőuralom (matriarchátus) legendája nem igazolódott ugyan, de annyi bizonyos, hogy patriarchátusról sem beszélhetünk …

Érdekel a cikk folytatása? »

A csoportházasság

A csoportházassággal többé-kevésbé együttjár az ún. anyajogú társadalmi berendezkedés. Ennek egyik fő jellemzője, hogy a gyermekeket származás szempontjából csak az anyai ágon tartják nyilván (hisz az apa személye egy csoportházasságban nehezen állapítható meg). A gyermekek tehát az anyához tartoznak, ami önmagában is bizonyos tekintélyt biztosít a nőnek. De ezen a …

Érdekel a cikk folytatása? »

Házasélet a primitív társadalmakban

A legutóbbi évszázadokban közel kétszáz olyan népet, társadalmat írtak le részletesen, amely a 10-15 ezer évvel ezelőtti szinten állt. Ezek a népek még a növénytermelést és állattenyésztést sem ismerték; napi élelmüket vadászattal, halászattal és vadgyümölcsök, gyökerek stb. gyűjtögetésével biztosították. Az ilyen társadalmakat ősközösségi jellegűnek nevezzük, mivel a magántulajdont nem ismerték, …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az ősember életmódja és társas élete

Az emberré válás mai ismereteink szerint már évmilliókkal ezelőtt elkezdődött. A kutatók szerint volt egy hosszú időszak, amikor az éghajlat nagy területeken szárazzá vált, kipusztultak az erdők. így ősünknek fel kellett adnia fán lakó életmódját, s védelméről és táplálékáról is másként kellett gondoskodnia. A füves pusztákon gyűjtögetésből nem lehetett megélni; …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az ókori kapcsolatok

Az első emberpár megalkotásáról és házasságáról szóló bibliai történet a házasság isteni eredetén és változhatatlanságán kívül a nő másodrendűségének gondolatát is igyekszik a hívők fejébe plántálni. De ez most mellékes. A fő kérdés az, hogy csakugyan volt-e házasság minden történelmi korban, és olyan volt-e, amilyennek ma ismerjük. Ha csak a …

Érdekel a cikk folytatása? »