Individualizáló

Jelentése: „az egyén figyelembevétele; valaki személyének felruházása egyéni jellegzetességekkel”

Egy erkölcsi rendszert jelent, egy társadalmi, politikai szemléletmódot, amelynél a társadalom fölé és elé az egyént helyezik a középpontba. Ez a szemlélet szerint csak az egyén a fontos, nem a közösségi vagy a csoportérdek. Nem ismerik el se a hagyományt, se a vallást, mivel ezeket korlátnak tartják az egyéni választás terén. Politikai szempontból egy olyan rendszer, ahol az államnak egyetlen feladata van, az egyén szabadságának védelme. Hirdetik az egyéni autonómiát, a kisebbség jogait a tömeggel szemben, számukra csak olyan demokrácia elfogadott, amiben védik az egyén saját jogait, semmiben nem korlátozzák le, még akkor se ha ez a társadalomnak árt. Nem ismerik a köztulajdon fogalmát, szerintük mindent az egyént illet, és nem a közt. A polgárok előrehaladása teszi jobbá az államot elvük szerint. Gazdaság szerint magántulajdon és az egyének gazdasága létezik. Gyakorlatilag a kapitalizmus erre az elvre épül.
Az individualizmus először a francia forradalom után jelent meg. A társadalmi széthúzódással magyarázzák. A gazdasági liberalizmus ellen vannak, szerintük nem csökkentik a társadalmi különbségeket, a harmóniát, és a szocializmus támogatják.
Az individualizáló manapság már több jelentést hordoz magában. Például egyéni életstílusok elfogadása, család és házasság új formáinak megjelenése, újfajta mozgalmak, közösségek megjelenése. Társadalom és egyén között teljesen más kapcsolat jött létre, a rétegek kezdenek eltűnni.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Alvás

Ahogy a testbeszéd-például a testtartás, a mimika a tekintet-éber állapotban uralkodik pillanatnyi érzéseinkről, hangulatainkról, alvás …

Leave a Reply