Kezdőlap / Tudomány / Mi a világos tudat?

Mi a világos tudat?

Mind a tudatosítás, mind a tudás, mind pedig a megismerés általános-emberi jelleget visel. Céljuk az objektív igazság. A tudat viszont ideológiai elemeket is tartalmaz, s éppen ezért az osztálytársadalomban osztályjellegű, azaz annak az osztálynak az alapvető érdekeit fejezi ki, amelyhez szubjektuma tartozik. Az ember konkrét-történeti életfeltételeitől függően a tudat különböző tartalmakkal telítődik, s más társadalmi-politikai irányultságot ölt.
Mit jelent az, hogy valami a tudat gyújtópontjába kerül? Ez annyit jelent, hogy világos képzetünk és fogalmunk van e tárgyról avagy jelenségről, érezzük és átéljük azt, s egyben tudunk is ezen érzéseinkről és élményeinkről. A lét nem pusztán visszatükröződik a tudati tükörben, hanem meg is törik rajta. Ebből adódik a tévedések lehetősége. Szoros értelemben a tudat a szubjektum belső tevékenységének, illetve a világban és önmagában való orientációjának az a formája, amikor a szubjektum anticipálja, előrelátja cselekedeteinek végső eredményét, és
amikor cselekvései a megoldandó életfeladat vagy a feltételezett személyes és társadalmi következmények objektív értelme alapján s ennek megfelelően épülnek fel. A tudat egy bizonyos értelemben nemcsak a környező valóság, hanem hozzá való viszonyunk tudatosítása is, tudatosítása annak, milyen jelentőséggel bír a társadalom mint egész szempontjából az, ami végbemegy.
Mi a világos tudat? Vegyük a következő pszichiátriai tényt. Egy skizofrén betegnek paranoid kényszerképzetei és imperatív hallucinációi voltak. Hallotta a fekete macska hangját, amint azt követelte tőle, hogy ölje meg a nénikéjét, vágja ki a szívét, süsse meg a serpenyőn, s etesse meg a macskával. A beteg, aki megőrizte a közvetlen környezetében való tájékozódás képességét, éjjel kiélesítette a baltát, megölte a nénit, kisütötte a szívét a serpenyőn, és megetette a macskával. A pszichiáterek felhívják a figyelmet arra, hogy minél intaktabb állapotban maradnak meg egyes pszichikus funkciók, annál rendszeresebbé válnak a kényszerképzetek, s annál veszélyesebb a beteg mind magára, mind pedig a társadalomra.
Tudatosnak nevezhetjük-e ezt a cselekedetet? Kétségtelenül van benne bizonyos logika (még ha őrült is), jelen van a cselekvések célirányultsága, azaz adottak a tudat bizonyos alkotóelemei. Azonban a tudat alapvető jellemzői nincsenek meg e cselekvésben : az ésszerű motiváció, a cselekvés személyes és társadalmi következményeinek előrelátása, az önellenőrzés képessége.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás