Kezdőlap / Egészség és fitness / Pszichológia / Pszichoszociális feklődés-elmélet

Pszichoszociális feklődés-elmélet

Erikson nem tagadja és nem is módosítja Freud alapvető téziseit, hanem tovább gondolja és kiterjeszti azokat. Elmélete az egyik legkevésbé vitatott elmélet. Az embert az élet során mindig új és új én erőket kialakító, kreatív lénynek tekinti, aki képes pozitív változásokra és életének aktív irányítására. Elfogadja az ösztönfejlődés és a tudattalan elvét, a nagyobb hangsúlyt azonban a tudatos folyamatokra helyezi. Freud szerint a kultúrához való alkalmazkodás csak ösztönkorlátozás révén történhet, ezzel szemben Erikson azt emeli ki, hogy a társadalom az ösztönökre építve segíti az egyént azáltal, hogy bevezeti az adott kultúrába és olyan eszközöket biztosít számára, melyekkel az a változó körülmények között is képes az alkalmazkodásra. Teóriájának fontos eleme, hogy a fejlődés nem zárul le a serdülőkorral, hanem egész életen keresztül tartó folyamat. A pszichoszociális fejlődés mindig szociális viszonyokon keresztül zajlik és sikere az egyes szakaszokban felmerülő krízisek megoldásán múlik. Elmélete nyolc szakaszra osztja a fejlődést, a felosztás az adott korra jellemző krízisek és elérendő értékek alapján történik.
Az élet nyolc szakasza:
A csecsemőkor (alapvető bizalom vagy alapvető bizalmatlanság), remény – anya személye
A kisgyermekkor (autonómia vagy szégyen, kétség – az akaraterő). Akarat – szülői személyek, lehetőségek és azok határai jóakarat és akaratosság. A játék kora (kezdeményezés, vagy bűntudat – a szándék) szándék – család, lelkiismeret, morális érzék, példamutatás.
Az iskoláskor (teljesítmény vagy alacsonyabb rendűség – a kompetencia). Kompetencia – szomszédság, iskola, társadalmi szempontból a fejlődés legsorsdöntőbb szakasza, elégtelenség érzés veszélye.
A serdülőkor (identitás vagy identitásdiffúzió – a hűség). Hűség – kortárscsoportok és idegenek csoportjai, vezetői modellek.
A fiatal felnőttkor (intimitás vagy izoláció – a szerelem). Szeretet – társak a barátságban, szexben, versengésben és együttműködésben. „Lieben und Arbeiten” – szeretni és dolgozni (Freud). Szociális elszigetelődés veszélye.
Az érett felnőttkor (generativitás vagy stagnálás – a gondoskodás). Gondoskodás – munkamegosztás és közös háztartás.
Az időskor (integritás vagy kétségbeesés). Bölcsesség – „emberiség”, „saját fajtám”

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Alvás

Ahogy a testbeszéd-például a testtartás, a mimika a tekintet-éber állapotban uralkodik pillanatnyi érzéseinkről, hangulatainkról, alvás …

Leave a Reply