Kezdőlap / Társadalom / Házasság / Romantikus szerelem – „túlfűtött” szex

Romantikus szerelem – „túlfűtött” szex

Legjobb, ha itt is a történeti adottságokból, a hagyományos, zárt házasságból indulunk ki. Amint láttuk, az egyéni szerelem viszonylag új jelenség, csak az újkorban kezdett elterjedni és napjainkban vált a házasságkötések alapmotívumává. Mindenesetre a szerelemnek már évszázados hagyományai vannak, s a szerelemkultusz ezeket a hagyományokat is ápolja. Így örökítődik át az új nemzedékre a szerelem hagyományos, romantikus felfogása, amelynek aztán nagy része van a házasságok „bezáródásában”.
Mi jellemzi ezt a romantikus szerelemfelfogást?
Egész tömören kifejezve: az illúziók és a túlfűtöttség. A középkor végi, reneszánsz kori szerelem plátói vágyódás volt egy idealizált, eszményített partner után, s az esetek túlnyomó többségében meg is maradt ezen a szinten, mivel sem tényleges szexuális kapcsolatról, sem házasságról nem lehetett szó. (A házasságokat, mint tudjuk, nem szerelmi alapon kötötték.) .A szexuális késztetés kényszerű elfojtása természetesen megnövelte a vágyódás erejét, intenzitását, különösen a férfiakban, akik gyakran meglepő lovagi áldozatokra, hősiességre voltak képesek az imádott hölgyért.
A későbbiek során a szerelem „beteljesülése” fokozatosan hozzáférhetővé vált, sokszor nagy akadályok leküzdése árán. A szerelem ezért továbbra is túlfűtött maradt, miközben egyre nyíltabban törekedett a testi egyesülésre, a szexuális kielégülésre. Éppen ezt az érzelmi-indulati túlfűtöttséget tartják sokan a szerelem fő jellemzőjének, holott ez csak a romantikus szerelemre jellemző, s többnyire a megelőző magányosság és a szexuális kiéhezettség következménye. Persze nemcsak a szexuális kielégületlenség, hanem más tényezők is hozzájárulhatnak a szerelem hevességéhez, pl. a bizonytalanságérzés, a túl erős függőségigény, a nehezen elérhetőség stb. Ezek a különböző forrásból származó indulati feszültségek egy idealizált társ személye köré összpontosulnak; tőle várja a szerelmes minden bajának-gondjának megoldását. A túlfűtöttség és a felfokozott várakozás lehetetlenné teszi a partner reális megismerését, értékelését. A szerelmes kivetíti a benne élő ideált, eszményképet valakire, túláradó érzelmei, reményei erre az ideálra irányulnak inkább, mint a valóságos emberre.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás