A biomassza

Biomasszának minősül minden olyan anyag, amely szerves eredetű (növényi vagy állati) valamint vagy üzemanyagként való felhasználásra szánt, vagy a mezőgazdasági termelésben műtrágyának. A rövid nyugalmi időszaknak köszönhető, hogy a biomassza is megújuló energiaforrásnak tekinthető, hiszen az anyag felhasználási ideje megegyezik azzal, amennyi a regenerációjához szükséges. A megújuló energiaforrások egyik követelménye, hogy a környezetet ne károsítsák, a biomassza, különösen a növényi eredetű (erdőkből származó) ennek a kívánalomnak eleget is tesz, csupán az erdők karbantartásának van minimális károsító hatása.
A biomassza fogalmában nem tartoznak bele a szerves kémia alkotta anyagok (pl. a műanyagok vagy a fosszilis anyagok), hiszen természeti eredetűeknek kell lenniük.
Amikor a biomasszát égetik (pl. a fát), a kémiai összetevők reakciójából egyrészt energia szabadul fel, másrészt levegőben lévő oxigén a növények és a folyamat során keletkezett szénnel összekapcsolódva széndioxidot alkot, amely többek között az üvegházhatás egyik legfőbb okozója. Mindazonáltal a biomassza előállítása során ugyanannyi széndioxidot vonnak ki a levegőből, amennyi a felhasználása során keletkezik. A teljes folyamat során a légkörbe kerülő széndioxid mennyisége tehát nulla. Maga a folyamat ciklikus.
A biomasszát elsősorban energetikai célra használják. Megtalálható minden olyan szerves anyagban, amely közvetlenül felhasználható üzemanyagként, mindegy, hogy szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú-e.
A biomassza eredetét tekintve igen változatos képet mutat. A termesztett fából kifejezetten energetikai célú biomassza mellett ide értjük a különböző iparágak hulladékait (a mezőgazdasági-, az erdészeti-, élelmiszeripari hulladékot), a fafeldolgozó és a papíripar vegyileg nem kezelt maradványait, illetve a települések hulladékainak „szerves”, mind emberi, mind állati eredetű részét. Vagyis általánosságban minden tisztán szerves eredetű anyag, mely alkalmas az újrahasznosításra.
A biomassza alapját adó iparágakat három fő csoportba sorolhatjuk:
1. A fa-szektor: (energetikai célra termesztett fák, cellulóz előállításának ipari melléktermékei, a fa feldolgozásának ipari hulladéka) – felhasználás: pellet (speciális tömörített fűtőanyag)
2. Mezőgazdasági-szektor: (energetikai célra termesztett növények, a növénytermelés és az élelmiszeripar hulladékai) – felhasználás: növényi olajok, biodízel, pellet
3. Hulladékkezelés: (emberi, állati hulladék, városi hulladék) – felhasználás: biogáz, hőtermelés
A közvetlenül vagy átalakítással nyert szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú anyagokat összefoglalóan bioüzemanyagoknak nevezzük, míg a biomasszából nyert az energia bármely formáját bioenergiának.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A szélenergia hasznosítása

Napjaink egyik égető problémája a környezet szennyezés. Ennek egy elég jelentős része az energia termelés …

Leave a Reply