Kezdőlap / Önismeret / Az ember mind mélyebben tudatosítja önmagát

Az ember mind mélyebben tudatosítja önmagát

A nemzetségi embernek csak csirájában volt öntudata, mely valóságos öntudattá az osztálytársadalom kialakulásának korszakában bontakozott ki, amikor is létrejöttek maguk a képzetek képzetei és a fogalmak fogalmai. Vagyis amikor létrejött a filozófia, az antikvitás naiv dialektikája A dialektikus gondolkodás – éppen mert maguk a fogalmak természetének vizsgálata az előfeltétele – csak az ember számára lehetséges és az ő számára is csak viszonylag magas fejlődési fokon (buddhisták és görögök), teljes kifejlődését pedig még sokkal később a modern filozófia által éri
el…”
A továbbiakban – abban a mértékben, ahogy fejlődtek a társadalmi viszonyok, bonyolultabbá vált az emberek tevékenysége és kölcsönös érintkezésük jellege, felhalmozódott a tapasztalat és fokozódott az egyén felelőssége a társadalom és önmaga előtt – lényegesen átalakult az öntudat is. Az ember mind mélyebben tudatosítja önmagát, a történelem szubjektumaként való helyét az életben: nő a tudatossága.
Az öntudat fejlődésében tömegjelenségként végbemenő, döntő változások a társadalmi-gazdasági alakulatok váltásához, a világnézeti rendszerek átépüléséhez fűződtek – ahhoz, ahogy egymás után megjelentek előbb a mitológia, majd a világvallások, egyfajta sajátos népi emlékezet formájában kialakultak a történelmi ismeretek csírái, a folklór, a szépirodalom, a képzőművészetek, a konkrét tudományok és a különböző filozófiai elméletek, melyek az ember a világra és önmagára vonatkozó ismereteinek összességét szintetizálják. Mindebben a társadalmi öntudat és önmegismerés jutott kifejezésre. Tehát az öntudat nemcsak személyes, hanem társadalmi jelleget is viselhet.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Az ember társas lény

Az érintkezés formája (pl. közvetlen termelési érintkezés), a kifejezés formája (pl. rövid, tárgyi válasz) és …

Hozzászólás