Kezdőlap / Önismeret / Az önértékelés fontossága

Az önértékelés fontossága

Az öntudat nemcsak önmagunk megismerése, hanem meghatározott viszony is saját magunkhoz – saját tulajdonságainkhoz és állapotainkhoz, lehetőségeinkhez, fizikai és szellemi erőinkhez, azaz egyben önértékelés. Az ember mint személyiség önértékelő lény. Önértékelés nélkül nehezen vagy egyáltalán nem tudná megvalósítani önmagát az életben. A helyes önértékelés kritikai viszonyt tételez fel önmagunkhoz, feltételezi saját képességeinknek az élet által állított követelményekkel való állandó összemérését, továbbá azt, hogy képesek vagyunk önállóan végrehajtható célokat állítani magunk elé, szigorúan értékelni gondolataink menetét és ennek eredményeit, alaposan ellenőrizni sejtéseinket, figyelmesen mérlegelni a mellettük és az ellenük szóló érveket, és elvetni a jogosulatlannak bizonyult hipotéziseket és feltételezéseket.
Az önértékelés igen fontos szerepet játszik viselkedésünk rezultatív irányításának megszervezésében. Ez képezi a szubjektív alapot önmagunkkal szembeni elvárási szintünk kialakításához, vagyis azoknak a feladatoknak a kijelöléséhez, melyeket a személyiség az életben maga elé állít, és amelyek megvalósítására képesnek tartja magát. Az önértékelés teszi lehetővé, hogy időben felhagyjunk a megkezdett cselekvéssel, ha beláttuk eredménytelenségét vagy még inkább helytelen voltát.
A helyes önértékelés fenntartja az ember méltóságérzetét, s egyben erkölcsi kielégülést nyújt neki. Az önmagunkhoz való viszony adekvációja maga után vonja a szellemi harmóniát, biztosítja az ésszerű hitet önmagunkban, míg e viszony meg nem felelő volta állandó konfliktusokra vezet, melyek esetleg neurotikus állapotba is kergethetik az embert. Az önmagunkhoz való maximálisan adekvát viszony jelenti az önértékelés legmagasabb szintjét.
Az önértékelésben rakódik le a személyiség egész élettapasztalata – bár néha még ez sem elég ahhoz, hogy helyes viszonyt alakítson ki önmagához. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, mintegy hármas ellenőrzésnek kell működnie: az élet, a közvélemény és saját eszünk ellenőrzésének.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

A szó ajándék

Az ember és a tárgyi világ közt mindig ott áll a többi ember, lényegében a …

Hozzászólás