Kezdőlap / Pénzügy / Gazdaság / Banktitok

Banktitok

A bankoknak a mai versenyhelyzetben kiemelt érdekük fűződik ahhoz, hogy a szerződéseikre és üzletvitelükre vonatkozó adataik ne kerüljenek nyilvánosságra. Hasonlóan fontos érdekük fűződik személyes adataik és anyagi helyzetük titokban tartásához a bankok ügyfeleinek.
A hitelintézetek biztonságos működésének tehát egyik alapfeltétele a banktitok, valamint az üzleti titok kellő jelentőséggel történő kezelése.
Tehát alapvetően kétféle titokfajtáról beszélhetünk. Az üzleti titok a pénzügyi intézet titka, a banktitok pedig az ügyfélnek azon titkaira vonatkozik, melyekről a pénzintézetnek nyilvántartása és tudomása van.
Az üzleti titok nem csak a vezető beosztásban dolgozókra vonatkozik, hanem a bank összes alkalmazottjára. Ez a titoktartási kötelezettség azonban nem áll fenn a Felügyelettel, az Országos Betétbiztosítási Alappal, az MNB-vel, az Állami Számvevőszékkel, a Gazdasági Versenyhivatallal valamint a nemzetbiztonsági szolgálattal szemben.
A banktitok mindazon adatokra vonatkozik, melyeket az ügyfélről a banknál nyilvántartanak, vonatkozzon az személyére, adataira, üzleti tevékenységére, anyagi helyzetére, a banknál vezetett számlája egyenlegére, forgalmára és a megkötött szerződéseire. A törvény szigorúan szabályozza, kik és milyen feltételek megléte esetén juthatnak hozzá a banktitokhoz.
Az ügyfél vagy törvényes képviselőjének kifejezett kérésére felmentés adható a banktitok kiadásának tilalma alól. Hasonló lehetőséget biztosít a hitelintézet saját maga számára, amennyiben ügyfelével szemben fennálló követelésének kielégítése a cél.
A banktitok valamint az üzleti titok birtokosa is hasonlóképpen felelősek azért, hogy feladatkörük ellátásán kívül sehol sem használják fel a rendelkezésükre álló információkat, harmadik személynek semmiképpen sem adják azokat ki.

Ezt mindenképpen olvasd el!

David Ricardo elméletei

Ricardo értékelmélete Say a csereviszonyok meghatározójának az áruk hasznosságát tekintette. Ricardo vele szemben az eladók …

Hozzászólás