Kezdőlap / Egészség és fitness / Pszichológia / Hosszú távú emlékezet

Hosszú távú emlékezet

Hosszú távú memóriáról akkor van szó, mikor az emlékek a néhány perces időtartamtól a csaknem élethosszúságú időtartamig őrződnek meg. Számos vizsgálatot folytattak már le pszichológusok a hosszú távú emlékezet tárgykörében, ahol is a felejtést általában perces, órás vagy hetes időtartamokban figyelték meg, és viszonylag kevés kísérlet foglalkozott többéves, esetleg évtizedes intervallumokkal. Az éveket felölelő emlékezéssel dolgozó kísérletek az un. önéletrajzi emlékezetet vizsgálják, mikor is a személyes élményekről van szó, nem pedig pusztán laboratóriumi anyagokról.
A hosszú távú memória esetében is meg kell különböztetnünk az emlékezet három szakaszát – azaz a kódolást, tárolást és előhívást –, de ezúttal két komplikációval kell számolnunk.
A rövid távú emlékezettől eltérően, itt fontos kölcsönhatások állnak fenn a kódolás és felidézés között. Másrészről pedig gyakran nehéz megállapítani, vajon a felejtés a hosszú távú memóriában tárolt információ elvesztéséből, vagy a felidézés hibájából fakad.
Kísérletekkel bizonyították, hogy azok a személyek, akik nem kaptak előhívási támpontokat, az emlékezeti lista kevesebb szavát tudták felidézni, mint azok, akiknek adtak támpontokat.
Ez az eredmény azt demonstrálja, hogy bizonyos emlékezeti kudarcokért a hosszú távú memória előhívási szakaszának problémái lehetnek a felelősek.
Az érzelmi töltéssel rendelkező helyzeteken pedig többet gondolkodunk, mint a semlegeseken. Mióta tudjuk, hogy az ismételgetés és szervezés javítja a hosszú távú memóriából történő előhívást, nem meglepő, hogy jobb felidézési teljesítményt mutatunk érzelmeket kiváltó, mint érzelemmentes szituációkra. Az érzelem a kontextushatás révén is befolyásolhatja az emlékezetet, mert az akkor a legjobb, amikor az előhívás kontextusa megegyezik a kódolás kontextusával, és a tanulás alatt fennálló érzelmi állapotunk szintén a kontextus része. Így a felidézés akkor a legtökéletesebb, amikor a felidézés közben domináló érzelmi állapot megegyezik a kódolás állapotával.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Alvás

Ahogy a testbeszéd-például a testtartás, a mimika a tekintet-éber állapotban uralkodik pillanatnyi érzéseinkről, hangulatainkról, alvás …

Leave a Reply