Kezdőlap / Önismeret / A célkitűzés minden tudatos cselekedet előfeltétele

A célkitűzés minden tudatos cselekedet előfeltétele

A cél megvalósításának folyamatában a tudat úgy irányítja a megfelelő fiziológiai folyamatokat, hogy azok a célkitűzés elérését biztosító testi mozgásokat eredményezzenek. A cél szabja meg azt a módot is, ahogy a tárgyi tevékenység megváltoztatja a dolgot. Hangsúlyozva az emberi munkatevékenységnek az állati viselkedéstől való különbségét, Marx rámutatott, hogy az ember nemcsak a formáját változtatja meg annak, ami a természetben adva van, hanem egyszersmind a természeti dologban „megvalósítja célját, amelynek tudatában van, amely törvényként meghatározza cselekvésének útját-módját, s amelynek alá kell rendelnie akaratát. Tehát a célkitűzés minden tudatos cselekedet előfeltétele. A tudat keletkezésének és fejlődésének alapvető életértelme és történelmi szükségszerűsége éppen abban rejlik, hogy biztosítja a világ átalakítására és az emberi, társadalmi érdekeknek való alávetésére irányuló célkitűző, alkotó tevékenység lehetőségét. A tudat teszi képessé az embert arra, hogy helyesen tükrözze vissza a létezőt, előrelássa az eljövendőt és ennek alapján, a gyakorlati tevékenység közvetítésével „teremtse” a világot.
Az aktivitás forrását, a cselekvéseknek és a tudati aktusok végrehajtásának „mozgatórugóját” a szükséglet alkotja: az ember tárgyilag meghatározott függése a külvilágtól, a személyiség szubjektív igényei az objektív világgal szemben, olyan tárgyakra és feltételekre való szüksége, amelyek elengedhetetlenek normális élettevékenységéhez, önmegvalósításához és fejlődéséhez.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A szó ajándék

Az ember és a tárgyi világ közt mindig ott áll a többi ember, lényegében a …

Hozzászólás