Kezdőlap / Önismeret / A tudattalan megnyilvánulásának alapvető fontossága

A tudattalan megnyilvánulásának alapvető fontossága

A tudattalan megnyilvánul az úgynevezett impulzív cselekvésekben is, melyek során az ember nem vet magában számot cselekedetei következményeivel.
Az emberi tevékenység azon eredmények vonatkozásában tudatos, amelyek már megelőzőleg célként voltak adva a szándékban, az elhatározásban. Ám a cselekedeteknek egyáltalán nem minden következménye jelenti a szándék adekvát megvalósítását: általában az emberi cselekvések folytán létrejönnek olyan további eredmények is, melyek mások, mint a szándékolt és elért, a közvetlenül ismert és akart eredmények. A cselekedet, amennyiben a külső létbe helyezi a célját, külső erők hatalma alá is kerül, s ezek valami egészen mást hoznak vele kapcsolatba, mint ami 6 maga, kényszerűen továbbgörgetik és távoli, gyakran tőle teljesen idegen következményekhez vezetik.
A tudattalan nyilvánul meg abban az információban is, amely mint tapasztalat halmozódik fel az egész élet során és lerakódik az emlékezetben. Minden egyes adott pillanatban a meglevő ismereteknek csak egy jelentéktelen töredéke világít a tudat gyújtópontjában. Az emberek esetenként nem is sejtik, hogy agyukban megőriztek bizonyos ismereteket. Az emberi viselkedés szabályozásában fontos szerepet játszik számos olyan benyomás, mely a kora gyermekkorból származik, és amely tartósan rögződött a pszichikum nem-tudatosult mélyrétegeiben.
A tudattalan megnyilvánulásának alapvető fontosságú formája a beállítódás. Ezt a pszichikus jelenséget, mely irányítja a személyiség gondolatainak és érzéseinek folyamát, a grúz pszichológiai iskola tanulmányozta behatóan. A beállítódás olyan egész jellegű emberi állapot, amely a lelki élet dinamikai meghatározottságában, a személyiségnek valamely tevékenységformára való aktív irányultságában, általános cselekvési készültségében, meghatározott tárgyakkal kapcsolatos tartós orientációjában jut kifejezésre.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Az ember társas lény

Az érintkezés formája (pl. közvetlen termelési érintkezés), a kifejezés formája (pl. rövid, tárgyi válasz) és …

Hozzászólás